Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


vezničke riči "ki" i "čiji"

Obrazloženje "Ki" i "čiji" su ili upitne ili odnosne zamjenice. One moru stati i na početku relativne rečenice. U ovom slučaju one povezuju rečenične dijele, zato fungiraju kot vezniki, ki pomažu ugradjivati jednu rečenicu u drugu. Odnosni pridjev "čiji" u gradišćanskohrvatskom jeziku sve već zanemarujemo, zato zamjenicu "ki" u svoji različni obliki forsirano upotribljavamo: Pohodili smo obitelj Kratić, kih stan je zvana varoša. Rečenicu pravilno moremo konstruirati i s odnosnim pridjevom "čiji" ovako: Pohodili smo obitelj Kratić, čiji stan je zvana varoša. Kad je govora o vlasničtvu, se predlaže hasnovati odnosni pridjev "čiji", i to za živo i neživo. Pronomenom "ki" ćemo ugradjivati rečenice jednu u drugu, kad ne bude govora o vlasničtvu. Na priliku: Ovo je moj prijatelj, ki živi u Kanadi.
Gramatika § 455, 462, 464, 465, 466, 1388, 1396
Primjeri Na sastanku je govorio Ivan, čije potribovanje je bilo radikalno. (Ivanovo potribovanje) ili ča se manje predlaže: Na sastanku je govorio Ivan, koga potribovanje je bilo radikalno. Evica, čiji roditelji su rano umrlli, se je skrbila za svoju braću. (Evičini roditelji) ili manje elegantno: Evica, ke roditelji su rano umrlli, se je skrbila za svoju braću. Ovo su divičice, čija mama je učiteljica. Ili:Ovo su divičice, kih mama je učiteljica. Pišem sastavak, ki mora biti gotov do zutra. Prva kitica, ka raste u protuliću, je visibaba. Dite, ko mnogo spitkuje, je mnogokrat roditeljem na ter,

Najzad