Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


svoj: posvojno-povratna zamjenica

Obrazloženje Posvojno-povratna zamjenica "svoj" zaminjuje sve posesivne zamjenice, ako se naglašava, da se radnja zbiva na subjektu. Ako velimo: Marko si je pozvao svojega prijatelja, mislimo, da Marko ima prijatelja, koga si je pozvao. Ako namjesto "svojega" velimo "njegovoga", ada: Marko si je pozvao njegovoga prijatelja, onda si Marko nij pozvao vlašćega prijatelja, nego tudju peršonu, ka je prijatelj nekomu drugomu junaku.
Gramatika § 459
Primjeri U svojoj tugi sam zabila da žitak more biti lip. (Gdo je zabio, da žitak more biti lip?: Zabio je to subjekt rečenice) Uredila sam si svoje posle. (Gdo?: Ja) Renovirali su si njev stan: Renovirali su si tudji stan. Renovirali su si svoj stan: Renovirali su si vlašći stan.

Najzad