Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


svića, svitlina/svitlo, svitlost

Obrazloženje Svića je sredstvo za rasvićenje, ko more biti od voska, ali i električno. Navečer nažgemo sviću Svitlina omogućuje da vidimo, to je po vadne, kad je svitlo. Svitlina je ada svitlo: Kakovu svitlinu/kakovo svitlo vidim to na nebu? Svitlina je sjaj. Svitlo nastane, kad djeluje svitlost. Svitlost je elektromagnetsko zračenje, ko vidimo okom. "Svitlost" hasnujemo i u fizikalnom pogledu.
Primjeri Brzina svitlosti je važan fizikalan pojam teorije relativnosti. Na biciklu mi ne gori svića. Kako jaka je svitlina ovoga ekrana? U svitlu tih dogodjajev situacija izgleda drugačije.

Najzad