Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


bučovo (bučevo/bučino) ulje

Korektno bučovo ulje
Folišno bučevo/bučino
Obrazloženje Imenice za rasline po pravilu dostaju sufiks "-ov" prez obzira na to, je li su ženskoga roda i na ki glas one završavaju (u našem slučaju je pred sufiksom "-ov" č). Isto valja i za jabukov ocat, slivov i marelicov lekvar, lipov cvijet, malinov grm ili figovo drivo.
Primjeri U južnom Gradišću produciraju domaće bučovo ulje. Ja nimam rado jabukov ocat, meni je vinski bolji. Svako ljeto kuham slivov lekvar, ako nisam pred tim bila jur skuhala marelicovoga.

Najzad