Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


znanje/znanost

Richtig Prez mojega znanja se je otpravio u Rim.
Falsch Prez moje znanosti se je otpravio u Rim.
Begründung Kad je govor o nekoj nauki, ćemo upotribiti rič "znanost". Nauka je znanost. Postoju različne znanosti, na peldu: pravne znanosti, prirodne znanosti pak i slobodne znanosti. U Austriji postoji i Akademija znanosti. Znanje je duhovno dobro ili imanje svakoga človika, ada subjektivni duhovni kapital pojedinca, koga si je prisvojio učnjom za razliku od znanosti, do ke se dolazi istraživanjem.
Beispiel(e) Moja prijateljica pohadja tečaj hrvatskoga jezika, da bi proširila svoje jezično znanje (a ne znanost). Marica je prez mojega znanja otputovala u Rim. Ako se budemo ozbiljno bavili s bar-kom znanošću, ćemo sigurno proširiti svoje znanje.

Zurück