Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


vrag: vragi ili vrazi?

Richtig vrazi
Falsch vragi
Begründung Sibilarizacija je u pravopisu pretvaranje mekih konsonantov: k, g pak h, u sibilante: c, z pak s. Kod imenic je u gradišćanskohrvatskom jeziku poznat samo jedan slučaj sibilarizacije, a to je rič "vrag". Ona je iznimka, U standardnom jeziku je sibilarizacija gušća. Od "vraga" u pluralu ada nastaju "vrazi". Ali od "Boga" nastaju "bogi", od "junaka - junaki", od "duha - duhi". Kod svih drugih imenic ne pretvaramo spomenute konsonante u spomenute sibilante. U vokativu, lokativu i instrumentalu množine se "g" vragov pretvara u "z". U singularu vraga zazivamo "vraže" (vokativ), ali i Boga "Bože", a junaka "junače"!
Grammatik § 154, 256
Beispiel(e) Prlje su si ljudi rado povidali povidajke o vrazi. Izgleda da on ima pakt s vrazi. Povidao je, da su ga proganjali vrazi.

Zurück