Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


deklinacija imen i prezimen

Richtig kod žene dekliniramo samo ime
Falsch kod muža dekliniramo samo ime
Begründung Ako govorimo o muškoj osobi, moramo deklinirati i krsno ime, i prezime. Ako govorimo o ženskoj osobi, dekliniramo samo krsno ime, ne i prezime. Kad spomenemo muža i ženu s istim prezimenom, velimo na priliku: Marka i Anicu Horvat sam strefio u varošu.
Grammatik § 239
Beispiel(e) Rado slušam jačke Olivera Dragojevića. Med znamenite žene hrvatske književnosti brojimo Anicu Bošković, sestru Ruđera Boškoviča, jedoga od zadnjih univerzalnih genijev. U mojem članku moram obavezno spomenuti braću Ruđera i Anicu Bošković.

Zurück