Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


diteći/ditinjast, ditinski/dičinji/dičji

Begründung Diteći je ditinjast, a ditinjast more biti i nezreo, naivan, infantilan. Diteće ponašanje je nezrelo ponašanje. Ditinski je dičinji i dičji i se odnosi na dicu. Tako ditinski/dičinji/dičji beteg zvećega dostaju samo dica.
Beispiel(e) Ne budi ditinjast! To je diteće ponašanje! Ditinska usta istinu govoru! Dičinja duša još nije pokvarena. Zbog nje dičjega obraza se svakomu vidi.

Zurück