Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


dupla negacija

Begründung Kad na nimškom jeziku ne postoji dupla negacija, čuda puti na gradišćanskohrvatskom jeziku zabimo negirati dvakrat: Od nijednoga potribujem milost. Iako neodredjene zamjenice "ništ(a), nijedan, nigdor, nikakov, ničiji" jur same po sebi negiraju, je ipak potribno negirati još jednoč. Pravilno prethodna rečenica glasi: Od nijednoga ne potribujem milost.
Grammatik § 469, 1292, 1293, 1295, 1297
Beispiel(e) Ti s ničim nisi zadovoljan! On na nijedno pitanje ne zna odgovoriti. Ne vjeruj njemu nikada. Na sastanku se nije razgovaralo o nijednom problemu.

Zurück