Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


bučovo (bučevo/bučino) ulje

Richtig bučovo ulje
Falsch bučevo/bučino
Begründung Imenice za rasline po pravilu dostaju sufiks "-ov" prez obzira na to, je li su ženskoga roda i na ki glas one završavaju (u našem slučaju je pred sufiksom "-ov" č). Isto valja i za jabukov ocat, slivov i marelicov lekvar, lipov cvijet, malinov grm ili figovo drivo.
Beispiel(e) U južnom Gradišću produciraju domaće bučovo ulje. Ja nimam rado jabukov ocat, meni je vinski bolji. Svako ljeto kuham slivov lekvar, ako nisam pred tim bila jur skuhala marelicovoga.

Zurück