Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


dobrovoljno (slobodnovoljno)

Richtig dobrovoljno
Falsch slobodnovoljno
Begründung Kad na priliku idemo gledati igrokaz, organizator od nas očekuje pinezni dar. More se dogoditi da veli: Prosim za slobodnovoljni dar! Rič "slobodnovoljno" u hrvatskom jeziku ne postoji. Ona je iskonstruirana po nimškom mustru. I tako nimška složnica "freiwillig" u doslovnom prijevodu nastaje "slobodnovoljno". Pridjev/adjektiv "slobodnovoljan" je jur tako proširen i udomaćen germanizam, da već skoro nikoga ne boli. Germanizmov ćemo se čuvati, ar škodu duhu hrvatskoga jezika. Ako u gradišćanskohrvatskom rječniku išćemo tu rič, ju nećemo najti. Da germanizam "slobodnovoljno" ne bi izrivao naš hrvatski ekvivalent "dobrovoljno", ćemo pojačano aktivirati našu hrvatsku rič "dobrovoljno".
Beispiel(e) Dobrovoljno se je odlučio, da prestane kuriti. Evica dobrovoljno pohadja tečaj za hrvatski jezik na gimnaziji. Petar je svojoj zadaći dobrovoljno dodao deset računov, da bi ga učitelj pohvalio. Bilo je dobro, da dobrovoljno napusti tu službu, nego da ga prlje ili kasnije otpustu.

Zurück