Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


-ivati/ujem, -avati/avam

Richtig ispitujem, otpisujem, poslužujem
Falsch ispitivam, otpisivam, posluživam
Begründung Glagoli sa sufiksom -ivati opisuju radnju, ka dura ili se ponavlja. Zovu se imperfektivni glagoli, nastali od svršenih, perfektivnih: odlučiti - odlučivati, pokazati - pokazivati, optužiti - optuživati. Oni u sadašnjem vrimenu (prezentu) imaju nastavak "-ujem": odlučivati - odlučujem, pokazivati - pokazujem, optuživati - optužujem. Sufiks -avati se istotako hasnuje kod imperfektivizacije glagolov: odobriti - odobravati, oduriti - oduravati, polipšati - polipšavati. U sadašnjem vrimenu (prezentu) ćemo reći: odobriti - odobravam, oduravati - oduravam, polipšavati - polipšavam.
Grammatik § 978, 926
Beispiel(e) STUGIVATI: Komu hasni, ako doma stugujem? ISPITIVATI: Kad učitelj ispituje školara, kani izviditi njegovo znanje. OTPISIVATI: Lijeni školari rado otpisuju svoje domaće zadaće od marljivih. PRIBLIŽAVATI: Nevrime se približava! ODRŽAVATI: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov redovito održava kulturne priredbe. NALJIVATI: Glej, kako joj naljiva vino u stakaoce, ča ju kani opiti?

Zurück