Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


človik/ljudi

Richtig pet ljudi
Falsch pet človikov
Begründung Se veli tri človiki ili tri ljudi? Imenica "ljudi" je kolektivum ili zbirna imenica. Ona nima jednine. Hasnujemo ju namjesto množine imenice "človik". Kad govorimo o velikoj grupi peršon, žen i muži, velimo "ljudi". Do koga broja smimo reći človiki, a kada moramo reći ljudi? Kad je u jednoj grupi manje nego pet ljudi, onda ćemo reći človiki: Četiri človiki su došli na predavanje, ali: Pet ljudi se je najavilo na tečaj.
Grammatik § 270
Beispiel(e) Mnogo ljudi je došlo na izložbu u kaštel. Deset ljudi je ostalo u teatru, a dva človiki su po deseti minuta prošli. Tri človiki su poginuli u prometnoj nesrići. Mnogo ljudi je došlo na tančenu zabav. Četiri človiki su se otpravili u lozu.

Zurück