Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


u Beču/Beči

Obrazloženje Kod nazivov za sela ili za varoše Gradišćanski Hrvati rado hasnuju stari nastavak "-i" prez prepozicije: Beč-Beči, Uzlop-Uzlopi, Šopron-Šoproni
Gramatika § 253
Primjeri Beči sam služila/U Beču... Bila sam Uzlopi na pohodu/Bila sam u Uzlopu... Šoproni je sve podražalo/U Šopronu...

Najzad