Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


futur prvi i puni infinitiv

Obrazloženje Evica je rekla: Danas ću još mojoj prijateljici u Zagrebu pisati pismo. Učitelj je rekao: Ispravit ću domaće zadaće. "Ću pisati" a i "ispravit ću" izražavaju budućnost. Jednoč imamo puni infinitiv, drugi put opet ne. A zač? Kad pred glagolom stoji pomoćni glagol "htiti" u njegovi obliki "ću, ćeš, će itd.", nam je potriban puni infinitiv, ada "ću pisati". Ali kad pomoćni glagol "ću, ćeš, će itd." stoji za glagolom, onda ne pišemo puni infinitiv, nego: "ispravit ću". Izostavljamo skradnje -i. Samo kod glagolov na –ći ne izostavljamo –i, nego pišemo puni infinitiv. Na peldu: Speći ću još danas dobar kolač. Jeli ćemo izostaviti –i ili ne odvisi ada od pozicije pomoćnoga glagola.
Gramatika § 580, 581
Primjeri On će odgovoriti na sva pitanja. Ili: Odgovorit će na sva pitanja. Mi ćemo pozvati prijateljicu. Dogovorit ćemo se za vičeru.

Najzad