Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


muška imena na -e

Korektno Vidio sam Juru/Filu/Nou.
Folišno Vidio sam Jurea/Filea/Noea.
Obrazloženje Postoju imena muškoga roda, ka u nominativu jednine završavaju na -e, na priliku: Jure, File, Noe, Mate. Nje u književnom jeziku tretiramo kot imenice ženskoga roda: 1. padež: Noe 2. padež: Noe 3. padež: Noi 4. padež: Nou 5. padež: Noe 6. padež: (o) Noi 7. padež: s Noom
Gramatika § 345
Primjeri Bog je sklopio savez s Noom. Vidila sam Filu, kako djela u vrtu. Ako vidiš Matu, reci mu, neka nazove Šimu, Jivu i Jandru, da kod Jure posvečujemo rodjendan.

Najzad