Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


milion, bilion

Obrazloženje Milion i bilion su muške imenice, ke nam većkrat stvaraju probleme. Brojit ćemo ovako: jedan milion, dva milioni, tri milioni, četiri milioni i: pet milioni (namjesto: pet milionov), šest milioni, sedam milioni itd., a pravoda ćemo analogno postupati s bilioni. Uz broje pet i dalje se "milion" i "bilion" ponašaju kot brojene imenske riči i svenek stoju u genitivu množine: nekoliko bilioni zvijezd, tri milioni eurov. Mjerodavan je broj za komom/zarezom, tako bi se reklo: 1,5 milioni, 2,3 milioni, 4,8 milioni, 7,2 milioni itd., a isto valja i za bilione.
Gramatika § 512
Primjeri 2,3 milioni šilingov je lipa svota pinez. Prlje je bilo realistično imati već milioni šilingov na banki, otkada imamo euro, su nastali rijetki i milioneri. Koliko milioni stanovnikov ima Austrija?

Najzad