Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


muzejov ili muzejev/jubijelov ili jubilejev

Korektno muzejov/jubilejev
Folišno muzejev/jubilejov
Obrazloženje Imenice, ke završavaju na nebni suglasnik "j" bi morale u instrumentalu jednine i u dativu množine imati nastavak -em, a u genitivu množine-ev (259). To preporuča Gramatika. Ali ako je imenica samo dvosložna i pred nebnim suglasnikom "j" ima "e", onda valjaju nastavki -om i ov (261). Tako ćemo pisati za muzej: Novoseoci se s njevim muzejom moru nanjedržati. Kod trosložne imenice "jubilej" se moramo pak opet držati regularnoga pravila, ko inzistira, da u instrumentalu jednine i u dativu množine za imenice na nebni suglasnik "j" hasnujemo nastavak -em, a u genitivu množine-ev. Tako ćemo kod "jubileja" posupati ovako: Oni su svečevali prilikom dvih jubilejev. Ovde je ada odlučujuće, koliko slogov ima imenica na palatal.
Gramatika § 140, 245, 254, 259, 261
Primjeri Strefiti ćemo se pred muzejom! Koliko jubilejev znamenitih ljudi ćemo svečevati kljetu? U Beču moreš poiskati već nego 30 muzejov. Knjiga Jubilejev opisuje detaljno žitak Adama i Eve.

Najzad