Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


misao - misli

Obrazloženje Sa ženskom imenicom misao u neki padeži imamo problem. Tako u instrumentalu jednine, a pak u dativu množine. Misao more biti produkt mišljenja, mišljenje samo, ali i ideja, osvidočenje. On se je predao svojim mišljam: dativ množine Mišlju/mišljom človik more premjestiti još i brige: instrumental jednine. Dativ množine je ada "mišljam", a instrumental jednine "mišlju" ili "mišljom". Pritom je "mišlju" pravilno i za standardni jezik", a "mišljom" je gradšćanskohrvatska verzija književnoga jezika kot je opisan u gramatiki.
Gramatika § 357
Primjeri Opterećena sam mišlju, je li me je svisno zbantovao ili ne. Njegovi čini nadahnuti su mišlju na dobrotu. Človik, ki se ne posveti pozitivnim mišljam, siromah je. Moraš se surotstaviti tim mišljam!

Najzad