Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


spati: oni spu ili oni spidu?

Obrazloženje Nastavak -idu u 3. licu množine glagola "spati" je moguć uz nastavak -u. Osebito u sridnjem Gradišću je proširena verzija "spidu", uz "spu". Rekli bi ada: U prazniki dica rado dugo spu. Po Gramatiki gradišćanskohrvatskoga jezika je moguće prethodnu rečenicu formulirati u prezentu i ovako: U prazniki dica rado dugo spidu.
Gramatika § 572
Primjeri Znanstveniki su izvidili, da dica dandanas dovoljno ne spu/spidu. Stari ljudi ponekad čemerno spu/spidu u noći. Sva bića, ka imaju moždjane spu/spidu.

Najzad