Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


srčen i srčeni

Obrazloženje Ka razlika postoji med adjektivi "srčen" i "srčeni"? "Srčen" je neodredjeni vid, a "srčeni" odredjeni vid. Med pridjevi neodredjenoga i odredjenoga vida postoji razlika, ka se u praksi ne poštuje svenek, iako postoju jasne gramatičke norme. Neodredjeni vid svenek vrši službu predikata: Moj brat je srčen, seguran. Ali neodredjeni vid more fungirati i kot imenički atribut: srčen človik. Odredjen vid more biti dio naziva, ki se u nimškom jeziku mnogokrat izražava kompozitumom, složenom imenicom. Na priliku: "Herzfrequenz", ča je u hrvatskom jeziku "srčena frekvencija" ili pak izraženo genitivom "frekvencija srca". Pokidob da su po značenju neodredjen i odredjen vid dvi potpuno druge riči, moramo paziti na to, kako ćemo je hasnovati. Infarkt je srčeni, a ne srčen. Človik je srčen, a ne srčeni.
Gramatika § 394, 395, 396
Primjeri Imao je srčeni udar (a ne srčen udar). Bio je srčen, kuražiran, pri polaganju ispita.

Najzad