Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


urednički/uredski/uredni

Obrazloženje Svi tri pridjevi imaju u sebi "ured". Ured je biro, u kom se obdjeluju administrativni posli. Ali kod naših pridjevov sufiksi -nički, -ski i -ni odredjuju značenje. "Urednički" se odnosi na urednike, ki uredjuju noveine, časopise i knjige. Njev posao je zibrati, odobriti i objaviti tekste, Urednički posli su posli novinara, žurnalista. "Uredski" se odnosi na "ured", na kancelariju. Tako je uredski materijal sve ono, ča je potribno u birou. "Uredni" se odnosi na uredbu ili red. Uredan more biti človik, ar mu je važana uredba. On je točan i brižno obavlja svoje posle. To znači, da se ovi tri pridjevi ne moru hasnovati kot sinomimi, nego se točno mora razlikovati njevo značenje.
Primjeri On je odgovoran za urednu dokumentaciju. Uredski savjetnik je činovnik, ki je načinjio karijeru u službi. NIvinam je potriban urednički team.

Najzad