Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


zač sve načinjiti/načinjati?

Obrazloženje U gradišćanskohrvatskom jeziku mnogo načinjamo: načinjaju se stani, načinjaju se ure, načinjaju se knjige, načinjaju se još i koraki. Prebrzo posežemo za ta glagol prez obzira je li je konstrukcija na kraju idiomatski opravdana ili ne. Ali stani se gradu, knjige se tiskaju, a potom vežu, a koraki se poduzimaju. Mogli bi u ovom stilu nastaviti. Rič "načinjiti/-ati" smimo hasnovati onde, kade je opravdana. Na priliku smimo reći da se ure načinjaju, ar bi bilo prekomplicirano pojedinačno opisati svaki pojedini djelatni proces. "Načinjiti/-ati" znači, da je već korakov potribno, da bi nastao odredjen produkt.
Primjeri Moram sastaviti novi program (namjesto načinjiti ga). Izdjelali su novi projekt (namjesto načinjili ga). Krti su prouzrokovali škodu u vrtu (namjesto načinjili ju). Dica za domaću zadaću moraju sastaviti 10 rečenic (namjesto načinjiti je). Praksa je, od glagolov oblikovati supstantive (namjesto načinjati je).

Najzad