Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


znati = biti upućen/upućena u nešto, imati pojma o nečemu

Korektno Ja ti morem (=biti u stanju) pismo odnesti na poštu.
Folišno Ja ti znam pismo odnesti na poštu.
Obrazloženje Gdo nešto zna, on je upućen, on nečim vlada, on to razumi. Ako negdo nešto more, onda nij potribno reći, da on to zna, nego je prikladna ova formulacija: Ja morem skuhati objed. Ti moreš pokositi vrt. On more odgovoriti na pitanje... Ako velim: Ja morem napisati članak, onda imam volju napisati članak. Ako velim: Ja znam napisati članak, onda imam odredjene novinarske ili spisateljske sposobnosti za to. Ipak istovrimeno ne znači, da imam i volju napisati odredjen članak. Ako velim: Ja ti znam pismo odnesti na poštu, onda mi za to zaistinu nisu potribne zvanaredne sposobnosti, neko osebujno znanje. Ja moram biti samo priskočan/priskočna, ada pripravan/pripravna na pomoć. Preporučuje se, onde kade je moguće, namjesto "znati", hasnovati "moći".
Primjeri On more (je u stanju) poljati vrt, ar ima lazno. To znaju svi, još i vrepci na krovu. (Informirani su.) Ja znam (svisno mi je), da ništ ne znam (nisam upućen/upućena u ništ), je poznata Sokratova izreka.

Najzad