Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


uho/uši/uha/ušesa

Korektno Tvoje uši su plave od zime.
Folišno Tvoji uši su plavi od zime.
Obrazloženje Imenica "uho" je gramatički kameleon. U jednini je ona sridnjega roda. Kumaj ju stavimo u množinu, je ženskoga roda. To znači, da moramo i mi biti fleksibilni. Ne smimo reći: Tvoji uši su plavi od zime, nego pravilno: Tvoje uši su plave od zime. "Uho" je u množini ženskoga roda, kad je mišljeno ćutílo. Kad mislimo na uho lonca, je sridnji rod obligatan i u množini. Tako na priliku: Na ovom loncu se pri kuhanju jako zvrućaju uha. Plural "ušesa" ima augmentativno značenje: ušesa su velike uši u pejorativnom smislu, kad se komu rugamo.
Gramatika § 310, 315
Primjeri Imam osjetljive uši (človičje ćutilo, ženski rod). Potegnuo si je blazinu prik ušiju. Na porcelanskom lončiću su falila obadvoja uha. Tvoja ušesa bi rado imala, znamda bi onda i ja bolje čula!

Najzad