Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


aktiv/pasiv

Obrazloženje Aktivom izražavamo, da subjekt vrši neku radnju. Pasivom izražavamo, da na subjekto gdo drugi vrši radnju. Pasivna konstrukcija u hrvatskom jeziku nije svenek garant za dobar stil: Moj stric je bio čašćen od zemaljskoga poglavara. Pasivni oblik je pasivni particip preterita. Od glagola "častiti" je to "čašćen". Pasiv je u nimškom jeziku proširen. U hrvatskom jeziku moramo u aktiv, kade je aktiv moguć. Prethodna rečenica onda glasi ovako: Zemaljski poglavar je častio mojega strica. Kad je poznat činilac, vršitelj radnje, je aktiv prvi izbor. Pasiv ipak ima svoje opravdanje, kad činilac nije od interesa: Kruh je pečen (nije bitno, gdo je kruh spekao). Put je zvožen (važno je, kako put izgleda, a ne gdo ga je zvozio).
Gramatika § 552-554, 599, 1318-1321, 1949
Primjeri Pasiv: On je bio ubijen od haharov. Preoblika u aktiv: Hahari su ga ubili. Pasiv: Domaća zadaća nije bila ocijenjena od učitelja. Aktiv: Učitelj nije ocijenio domaću zadaću. Pasiv, ako je vršitelj radnje sekundaran: Tulipani su uvenuti (nije važan uzrok za to, nego činjenica, da su uvenuti)

Najzad