Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


dica, gospoda i braća s predikatom

Korektno Dica su pisala. Braća govoru. Gospoda ćedu se ponašati po gospodsku.
Folišno Dica su pisali. Braća govori. Gospoda će se ponašati po gospodsku.
Obrazloženje Zbirnim imenicam, ke završavaju na -a: braća, dica, gospoda, je predikat u množini: Moja dica skaču u vrtu. Tatina braća pjevaju u zboru. Gospoda stoprv ručuju. U slučaju da u rečenici hasnujemo pomoćni glagol u kopuli, tim zbirnim imenicam predikat triba biti u jednini ženskoga roda: Dica se nisu rodila s gotovim znanjem i dobrim ponašanjem. "Biti" i "htiti" su pomoćni glagoli. Njeve oblike zovemo "spona" ili "kopula". Kopula povezuje subjekt i predikat. Afirmativni oblik kopule je za zbirne imenice, o ki je govora: su, ćedu, a negativni oblik: nisu, nećedu.
Gramatika § 1159, 1160, 528, 566, 1045, 1046, 1289, 1049
Primjeri Naša dica rado jidu rizance. Sva susjedljeva braća živu u Ameriki. Gospoda imaju drugoga posla! Dica nisu svenek poslušna. Moja braća nećedu dojti na svečevanje. Nebere, gospoda su bila na balu!

Najzad