Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


zeti i zneti

Obrazloženje Zeti znači poseći za čim, ča bi u standardnom jeziku bilo "uzeti". Ali zeti more značiti i uskratiti komu nešto, ča bi u standardnom jeziku značilo "oduzeti" komu nešto. Zneti znači skinuti, odstraniti. Med obadvimi glagoli postoju poklapanja u pogledu na nešto, ča je skinuto, odstranjeno. Ako sam znela kip od zidi, sam ga istovrimeno i zela, tako da već nije na zidi. Ali nije moguće reći: "Ja sam znela na sebe odgovornost", nego: "Ja sam zela na sebe odgovornost", ča znači, da sam prihvatila odgovornost. "Zneti" nikada ne znači "prihvatiti".
Primjeri Kad su mu zeli pineze, su mu je i zneli s mošnje. Ako si gdo zname očalje, već nisu na njegovom obrazu. Ako si gdo zame očalje, su u njegovoj ruki. Čim su zaručnji zneli zeleni vijenač, je bila gologlava. Zela sam si knjigu, ka je bila na stolu.

Najzad