Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


dati za misliti

Obrazloženje Idiomi su fraze ili osebujni izrazi jezika, ke ne moremo doslovno prevesti na drugi jezik. Svaki jezik ima svoje jedinstvene fraze, ke postoju samo na tom jeziku. Na naš gradišćanskohrvatski jezik dostkrat prevodimo fraze iz nimškoga jezika. Tim zanemarujemo vlašće idiome, a importiramo germanizme. "Dati za misliti" je nimška fraza "zu denken geben": Štao je u novina da je nešto ljudem "dalo za misliti". Tu nimšku frazu moremo izraziti u našem jeziku kot navedeno u rubriki "primjeri". Zavisno o stilu i kontekstu ćemo pak hasnovati formulaciju, ka se najbolje uklapa u kontekst. Ali prvo je potribno, osloboditi se nimških okovov.
Primjeri To je za mene bio impuls da počnem misliti. ili: To je u meni zbudilo misao. ili: To me je ganulo, tako da sam počeo misliti. ili: To je u meni prouzrokovalo misli. ili: To me je potaknulo na premišljavanje. ili: Tako su se u meni počele radjati misli.

Najzad