Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


brati/braća

Obrazloženje Brat je muško dite od istih roditeljev kotno ja: Ja imam dva brate. Jasno je da su moja braća muška, Kad velim: "Ja imam troju braću", nije jasno, je li imam samo brate ili znamda i sestru. Nije ni u nimškoj riči "Geschwister" fiksirano, da je govora samo o sestra, iako je u imenici "Geschwister" zapokana rič "Schwester". U imenici "braća" čujemo "brate", a nisu mišljeni oni sami. U crikvi se ponekad oslovljuju vjerniki: "Braća i sestre!", a bilo bi zapravo dost reći "braća", kad su mišljeni obadva spoli. Druga mogućnosti bi bila reći: "Brati i sestre!" "Braća" su i oni ljudi, ke vežu spodobni ideali: Mi smo si braća po osvidočenju.
Primjeri Svi ljudi su braća. Moji brati su me čer poiskali. Po muziki smo si braća, ali ne po političkoj liniji. Moja braća je jur umrla. Ja sam zadnja živeća od moje obitelji.

Najzad