Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


ide za to

Folišno ide za to
Obrazloženje Nažalost nije moguće gradišćanskohrvatski jezik potpuno očistiti od germanizmov, ali moramo biti pripravn zbaviti ih se. "Ide za to" nije hrvatska fraza, nego germanizam: "es geht darum". Njemu ide za to, da na vrime dospene u varoš, sve drugo mu je svejedno. Ovu rečenicu bi lako mogli formulirati prez germanizma: Njemu je važno, da na vrime dospene u varoš, sve drugo mu je svejedno. Druga mogućnost je: Jedina želja mu je, da na vrime dospene u varoš, sve drugo mu je svejedno. Smisao rečenice odredjuje, kako formulirati rečenicu i tako nadomjestiti germanizam "ide za to".
Primjeri Novomu predsjedniku ide za to da bude obljubljen kod naroda. U duhu hrvatskoga jezika je sljedeća formulacija: Novi predsjednik si želji biti obljubljen kod naroda. Društvu ide za to, da zadovolji svoje člane. Ovu frazu moremo nadomjestiti ovako: Cilj društva je, zadovoljiti svoje člane. Poznati pisac je napisao novi roman. Njemu ide i za to, da se prodaju mnoge knjige. Sljedeća formulacija bi mogla nadomjestiti germanizam: Poznati pisac je napisao novi roman i nakana mu je, prodati mnoge knjige.

Najzad