Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


jedan, dva, tri, četiri, pet...

Obrazloženje Broji u hrvatskom jeziku zauzimaju osebujno mjesto u gramatiki. Tako na priliku brojimo: jedna jabuka, dvi, tri, četire jabuke, ali: pet, šest itd. jabuk. Od pet pak nadalje brojimo u genitivu množine. Na priliku: Pet dičakov je zabilo napisati domaću zadaću, ali: Tri divičice su presenetile učitelja. Ča valja za broje dva, tri i četire, to valja i za sve druge broje, ki su s njimi složeni. Na priliku: Moja majka je četrdeset tri ljeta stara, a moj otac je četrdeset osam ljet star. Od dva do četire se ada hasnuje nominativ/prvi padež množine, a početo od pet genitiv množine.
Gramatika § 502-524
Primjeri Dvadeset dvi ljeta dugo ga je trapila teška bol. Nastao je sedamdeset devet ljet star. Oni imaju tri kucke, a mi smo imali šest kucak. Deset divičic je falilo pri tjelovježbanju.

Najzad