Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


isti i jednak

Obrazloženje Istotako kot na nimškom jeziku nije "der selbe der gleiche", tako nije ni na hrvatskom jeziku svenek "isti jednak". Malo se tribamo zgledati na to. Ako recimo "dvojki nosu istu majicu", onda to znači, da imaju JEDNU majicu, ku si zminjuju – jedan ju nosi danas, a drugi zutra. Ako "dvojki nosu jednake majice", onda to znači,da imaju DVI majice, ke se po izgledu ne razlikuju. Kade bi moglo dojti do nesporazuma, onde bi se moralo misliti na to, da je jednak on, ki se ne razlikuje od drugoga, a isti je on, ki je identičan sa samim sobom, ki je upravo on, ki nije drugi. To je u prvom redu tako na području prateži. U prenošenom smislu je teže razlikovati med jednakim i istim. Onde je prijelaz ponekad difuzan. Jednako more značiti i ravnopravno, a ponekad i isto: Oni potribuju jednaka prava = prava se neka ne razlikuju od drugih, ada potribuju oni ista prava kot je imaju drugi. Kad je govora o "jednakosti" se mnogokrat misli na politički i socijalni kontekst.
Primjeri Neka budu uvjeti jednaki za sve = Neka budu uvjeti isti za sve. Nismo svi jednaki = Nismo svi isti. Iako nismo svi jednaki, moramo imati jednake šanse (u političkom i socijalnom smislu). Družice imaju jednake šale. Jačkarice i jačkari u zboru imaju jednake bluze i košulje. Jednake farbe su iste farbe.

Najzad