Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


glagol žeti (žati)

Obrazloženje Glagol "žeti" hasnujemo u prvom redu s košnjom žita, ali ga i u prenošenom smislu upotribljavamo. Kako ćemo ga u prezentu pravilno hasnovati, vidit ćemo u sljedeći primjeri. Namjesto infinitiva na -eti, ćemo reći: žanjem, žanješ, žanje, žanjemo, žanjete, žanju. Imperativ je: žanji! U konkretnom smislu: On kosom žito žanje. Ne žanji žito kosom! U prenošenom smislu: Gdo vjetar sije, buru žanje.
Gramatika § 611
Primjeri Znao si, da žanjem, kade nisam sijao. Niti siješ, niti žanješ, a ipak živiš! Poj na lapat i vidit ćeš, kako žanje žito. Ne žanji, kade nisi sijao! Sijte u pravičnosti i žanjite u ljubavi, stoji u sv. Pismu.

Najzad