Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


glagoli na -eti

Obrazloženje Glagoli na -eti pri konjugiranju nisu jednostavni. Meda nje slišu na priliku početi i najeti. Njeva prezentska osnova je na "n" ili na "m". Prezentska osnova se prema općemu pravilu stvara tako, da se u 3. licu prezenta namjesto nastavka -eti veli za "početi": on, ona, ono počNe, a za najeti: on, ona, ono najMe. Obliki za druga lica se pak analogno stvaraju. Čim on počne kuhati, ću ja početi čistiti. Stoprv kad najmeš djelače za vrst, ću biti zadovoljna.
Gramatika § 610, 611, 612
Primjeri Najmi mi djelače za vrt! Počni konačno kuhati! Kad dite počne lagati, bi mu starji tribali razložiti posljedice. Za veliko djelo u stanu si rado najmem čistačicu dvakrat u ljetu.

Najzad