Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


k: prijedlog

Obrazloženje Prijedlog "k" se slaže s dativom i zvećega stoji pred glagoli kretanja. Ali njega izostavljamo pred riči, ke počinju s "k". To nije tako u standardnom jeziku, u kom mu se dodaje "a", kad stoji pred guturalnimi konsonanti "k, g, h": ka grobu, ka konju, ka hrastu.
Gramatika § 675
Primjeri Ne idi koprivi, ar će te upeći! Andjeo je pristupio k Divici Mariji. Otpravi se k njemu. Na Sve svete idemo grobom naše pokojne rodbine. Ne idi pre blizu konju, dostao je zobi! Ne približi se hrastu, kad se liska/rasikuje.

Najzad