Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


hrvatstvo ili Hrvatstvo?

Obrazloženje "Hrvatstvo" je rič, ka nam načinja pravopisne poteškoće. Kad je govora o apstraktnoj imenici, ju pišemo malom slovom, a konkretnu zbirnu, ka označuje hrvatski narod velikom slovom. Kad je Hrvatstvo bilo pod ugarskom vlašću, nije bilo srićno. Uz nimški ocean slabi hrvatstvo, naime hrvatski duh.
Primjeri Prez identiteta će hrvatsvo propasti. Mnogim Gradišćanskim Hrvatom se je potpuno izgubilo hrvatstvo, U Austriji je Hrvatstvo (=hrvatski narod) u pogibeli. Katoličansko Hrvatstvo je svenek bio miroljubivo.

Najzad