Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


glagoli, ki otpiraju mjesto objektu

Obrazloženje Ponekad glagoli potribuju objekt, da bi poruka rečenice bila kompletna. Takove glagole, ki otpiraju mjesto objektu, zovemo: OBJEKTNI GLAGOLI. Pravoda ostoju i apsolutni glagoli, kim nije potriban objekt. Kad velimo: "Curi", i prez objekta znamo, če se vani dogadja. Ali značenje glagola dostkrat prelazi na objekt. Ako je objekt u akuzativu, imamo posla s prijelaznim ili tranzitivnim glagolom. To je tako i u nimškom jeziku: Ja jim jabuku. (Ča jim?). Šef je otpustio svojega suradnika. (Koga je otpustio?) Ako objekt nije u akuzativu, je samo do neke mjere prelazan. Objekt mora biti u onom padežu, koga mu diktira glagol. Glagol ada objektu odredjuje padež. Ta ovisnost objekta od glagola se zove "rekcija". Ona pomaže ditetu (Komu?) U gradišćanskohrvatskom jeziku se mnogokrat griši u pogledu na rekcije: Djelačka komora upozorava, da postoju velike razlike u pogledu na cijenu gumov. U ovoj rečenici fali izjava: Gdo upozorava koga? Pravilno rečenica s odgovarajućim objektom glasi ovako: Djelačka komora upozorava vozače, da postoju velike razlike u pogledu na cijenu gumov.
Gramatika § 555, 556, 1206-1283
Primjeri Dičak ljubi svojega starogaoca. (Ljubiti koga) On je ditetu dao cukrić. (Dati komu ča?) Oni su branili utvrdu od neprijateljskoga napada. Hrvatski centar u Beču je prilikom smrti Helmuta Zilka upozorio javnost, da je Zilk bio velik prijatelj Gradišćanskih Hrvatov. (Upozoriti koga na nešto: glagol "upozoriti" potribuje akuzativ)

Najzad