Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


imena na -cki i -ski

Korektno "Labudovo jezero" od Čajkovskoga
Folišno "Labudovo jezero" od Čajkovskija
Obrazloženje Imena, ka završavaju na –ski ili -cki, se po gramatičkom zakonu dekliniraju po pridjevskoj/adjektivnoj deklinaciji, i to ovako: Čer sam bio u operi i sam vidio balet "Labudovo jezero" od Čajkovskoga. Krivo bi bilo, deklinirati obiteljska imena: Čajkovski, Dostojevski, Kreisky, Vranitzky, Poljanski, Zrinski itd. po muškoj deklinaciji. Gdo vlada ruskim jezikom, onomu je poznato ovo gramatičko pravilo. To je ujedno dokaz, da med slavskimi jeziki postoju paralele.
Gramatika § 400
Primjeri Od bivšega saveznoga kancelara Vranitzkoga u zadnjem vrimenu nismo već ništa čuli. Mojemu prijatelju Majakovskomu nije pravo spomenuti njegove zasluge. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga u Zagrebu je pravo muzičko svetišće. Trockomu su pikom za led raskolili glavu.

Najzad