Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


kada "se" zaminiti s naglašenim "sebe"?

Obrazloženje Povratne glagole prati povratna zamjenica "se". Tim je odredjenomu glagolu dano dodatno značenje. Ali nisu svi povratni glagoli pravi. Pravi su samo oni, ki izriču, da se radnja vrši na vršitelju, da je ada subjekt istovrimeno i objekt. Na priliku: Ja se vidim u zrcalu. Prrave povratne glagole prepoznajemo tako, da povratnu zamjenicu "se" moremo nadomjestiti s naglašenim oblikom "sebe". Kod nepravih povratnih glagolov "se" ne moremo zaminiti s naglašenim oblikom "sebe". Nepravi povratni glagoli opisuju radnju ili zbivanja u prirodi ili kod ljudi: Dani se. Bojim se. Ne moremo reći, da sebe dani ili da ja sebe bojim.
Gramatika § 558, 559
Primjeri Svenek se (sebe) umivam mrzlom vodom. Skrbim se za tvoje dobrostanje (nepravi povratni glagol: skrbiti se) Dite se igra koncentrirano. (nepravi povratni glagol: igrati se) Lesica se (sebe) hrani i šumskim sadjem. Gledam se (sebe) u zrcalu.

Najzad