Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


(fešta), svečevanje, festival

Obrazloženje Rič "fešta" se je skoro jur udomaćila u našem jeziku. Ona potiče iz talijanskoga jezika i prevodjeno znači: svetačnost, svečevanje. Nimamo ada uzroka, da si projdemo "u Italiju" posudjivati riči, kad nam stoju na raspolaganje još i dvi vlašće, hrvatske riči. Svetačnost se održava prilikom nekoga (važnoga) dogodjaja ili svetka. Svečevanje je opće veselje prilikom kakove srićne zgode. Gdo je ada priredio feštu, on je priredio svečevanje. Festival je periodička kulturna priredba, more biti i muzička, a i kazališna, svakako je svetačna, i organizirana u velikom stilu. Rič "festival" potiče iz latinskoga jezika i ukazuje na "veselje". "Festivus" znači "veseo".
Primjeri Dubrovačke ljetne igre su jur tradicionalni kulturni festival u Hrvatskoj. Čuvarnica je priredila svatačnost prilikom Martinje za dicu i starje. Prilikom 50. rodjendana je moj muž pozvao svu svoju rodbinu na veselo svečevanje.

Najzad