Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11001 - 11025 od 11140
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Zeitvertreib zabav f, zabava 
zeitweise od časa do časa 
zentral verriegeln centralno zaklipati/zaklenuti 
Zentralverriegelung centralno zaklipanje 
Zerrung pretegnuće  
Zeugung stvaranje, radjanje 
Ziehmutter pomajka 
Ziel 1-Förderperiode cilj 1-perioda 
Zielfernrohr ciljnik 
Zielkonflikt konflikt o cilju 
Zielsetzung sa ciljem 
Zielsetzung der Produktivitätssteigerung sa ciljem povećane produktivnosti 
Zielverkehr ciljni promet, promet u regiju 
zig bezbroj, čuda puti, mnogokrat, sto puti
Zimmerpflanze sobna raslina 
Zinshai lihvar, agresivan kreditor 
Zivildiener obaveznik civilne službe 
zocken igrati se na sriću 
Zollkodex der Gemeinschaft carinski kodeks Zajednice 
Zollrevisor carinski revizor 
Zone zona 
zu Abend essen vičerati, večerati
zu ackern beginnen zaorati, -rem
zu allem bereit sein biti pripravan na sve
zu Atem kommen spuhati se, spušem

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11001 - 11025 od 11140
Dalje >Zadnji zapis >>