Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
vernetzte Datenbank umrižena datarnica 
vernichten zničiti, impf. zničavati 
Vernunft annehmen opametiti (se)
Verordnung odredba 
verpachten dati na (h)arendu 
verplanen isplanirati, krivo planirati 
verplante Zeit gusto isplanirano vrime 
verpulvern raspruditi, rasipati  
verriegeln zasunuti, zaklenuti 
verrotten sagnjiti 
Verrottung sagnjijanje, gnjijenje 
versagen ne funkcionirati; odbiti, -ijem, skratiti 
Versager neznalica; neeksplodirana bomba/granata 
Versandhaus trgovina na slanje  
Versäumnis wettmachen izravnati zamudjeno 
Versäumnisgebühr (Bücherei) zakasnina
Verschiedenheit različnost f 
Verschleißschicht rabivlji sloj 
Verschrottungsprämie premija za davanje auta med staro željezo 
verschwägert biti u šogorstvu, biti svojta 
Verschwiegenheitspflicht dužnost čuvanja tajne 
verspannt nategnut 
Versprechen obećanje 
Versprecher zarikanje, zablecanje 
versprudeln zmišati 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>