Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10226 - 10250 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verbittern ogorčiti, impf. ogorčavati
Verbitterung ogorčenje
verblöden utojkaviti, ubedaviti, uzjalaviti, utupiti
verblüffen presenetiti, začuditi
verblühen ocvasti, -atem
Verbleib ostajanje 
verbleiben ostati, -anem, impf. ostajati
verbleibend ostali
verbluten iskrvariti
verborgen shranjen, skrovan, -vna, -vno
Verborgenheit skrovnost (f)
Verbot prepovid (f), zabrana
verboten prepovidan, zabranjen, prebranjen
Verbrauch potrošnja
verbrauchen potrošiti
Verbraucher potrošač
Verbraucherin potrošačica
Verbraucherpreis potrošačka cijena
Verbraucherpreis potrošačka cijena 
Verbraucherschutzorganisation organizacija za zaštitu potrošačev 
verbrüdern sich pobratiti se, impf. pobraćivati se
Verbrechen zločin
Verbrecher zločinac, zločinitelj
Verbrecherin zločiniteljica
verbrecherisch zločinački

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10226 - 10250 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>