Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9726 - 9750 od 10174
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Volksanwalt narodni pravobranitelj 
Volksanwaltschaft narodno pravobraniteljstvo 
Volksanwältin narodna pravobraniteljica 
Volksbefragung referendum, plebiscit; raspitivanje naroda 
Volksbegehren narodno potribovanje, narodna peticija 
Volkswirtschaft narodno gospodarstvo, nacionalna ekonomija 
Volkswirtschaftslehre nacionalna ekonomika 
Vollkornbrot črni kruh (cjelovitoga zrnja), integralni kruh 
Vollwaise siroče, -eta, pl siročići 
Vollzeitjob puni posao, puno zaposlenje 
vom Anfang bis zum Ende od početka do konca/kraja
vom Autor iz pera
vom Gelübde freisprechen odvezati od zagovora
vom Teufel besessen od zaloga opsjedjen
vom Weg abkommen dojti s puta
von allen Seiten od svih stran
von Amts wegen službeno, po službenoj dužnosti 
von angeschlagener Gesundheit gingavoga zdravlja
von überallher od svih stran, od svakudir
von den Toten auferstehen zbuditi se od mrtvih
von der Arbeit ausspannen počinuti, odmoriti se od posla 
von der Schule fliegen (iz)letiti iz škole
von früher Jugend an od rane mladosti
von fremder Arbeit leben jisti tudju muku
von fremder Arbeit leben jisti tudju muku

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9726 - 9750 od 10174
Dalje >Zadnji zapis >>