Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9726 - 9750 od 10236
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Verordnung odredba 
verpachten dati na (h)arendu 
verplanen isplanirati, krivo planirati 
verplante Zeit gusto isplanirano vrime 
verpulvern raspruditi, rasipati  
verriegeln zasunuti, zaklenuti 
verrotten sagnjiti 
Verrottung sagnjijanje, gnjijenje 
versagen ne funkcionirati; odbiti, -ijem, skratiti 
Versager neznalica; neeksplodirana bomba/granata 
Versandhaus trgovina na slanje  
Versäumnis wettmachen izravnati zamudjeno 
Versäumnisgebühr (Bücherei) zakasnina
Verschiedenheit različnost f 
Verschleißschicht rabivlji sloj 
Verschrottungsprämie premija za davanje auta med staro željezo 
verschwägert biti u šogorstvu, biti svojta 
Verschwiegenheitspflicht dužnost čuvanja tajne 
verspannt nategnut 
Versprechen obećanje 
Versprecher zarikanje, zablecanje 
versprudeln zmišati 
versteppen nastati štepa 
verstrahlen ozračiti, kontaminirati radioaktivitetom 
Verstrahlung ozračenje, kontaminacija radioaktivitetom  

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9726 - 9750 od 10236
Dalje >Zadnji zapis >>