Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11601 - 11625 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Zulassungsbehörde ured za registraciju 
Zulassungsstelle mjesto za registraciju 
zum Beispiel na primjer
zum Erliegen kommen zastati, prestati 
zum Gegner überlaufen prebignuti neprijatelju
zum König ausrufen proglasiti za kralja
zum Tanz führen peljati na tanac
zum Thema machen učiniti predmetom/temom, tematizirati 
zum Trotz iz tvrdoglavosti, za šegu 
zumutbar more se potribovati/očekivati 
zunehmende Einnahmen prihodi, ki rastu 
zuordnen zarediti, porediti; dodiliti; pripisati 
zupachten dodatno zeti na (h)arendu 
zur Begrüßung Fähnchen schwenken mahati zastavicami za pozdrav/dobrodošlicu
zur Besinnung kommen opet dojti k sebi, dojti k pameti, uspametiti se
zur Feder greifen zeti pero u ruke
zur Folge haben imati za posljedicu
zur freien Entnahme poslužite se sami 
zur freien Verfügung haben slobodno raspolagati 
zur Kasse bitten prezentirati/predložiti račun 
zur Tagesordnung übergehen prelaziti na dnevni red 
zurückhalten zadržati, pridržati, najzadržati 
zurückhalten (sich) uzdržati se 
zurückhaltend uzdržljiv, rezerviran 
Zurückhaltung uzdržanje, zadržanje, uzdržanost f, uzdržljivost f 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11601 - 11625 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>