Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11551 - 11575 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abflussrohr odvodna civ
Abflussrinne jarak, -rka, jarčac
Abfluss odvod, otcuranje, oticanje
Abflugzeit vrime odleta
Abflug odlet, odlitanje, odlazak, -ska
abfliegen odletiti, poletiti
abfließen otcuriti, impf. otcurati, oteći, -ečem, -ekao; oticati, -ičem
Abfindungsgrundstück nadoknadno zemljišće  
abfinden sich pomiriti se, zadovoljiti se
abfinden namiriti, nadoknaditi, isplatiti
abfeuern striljiti, impf. striljati, ispaliti, impf. ispaljivati, -ljujem, ispružati
Abfertigung otpravnina; pregled, kontrola; otpravljanje, slanje
abfertigen pregledati, impf. pregledavati, kontrolirati; otpraviti, impf. otpravljati; poslužiti, impf. posluživati, -žujem; otpraviti, impf. otpravljati, zbaviti se + G
abfedern ublažiti 
abfüttern nakrmiti
abfüllen pretočiti, impf. pretakati, -ačem
Abführmittel purgativ, sredstvo/vračtvo za čišćenje čriva
abführende Mittel pročišćavajuća sredstva
abführen pročistiti, impf. pročišćavati; otpeljati, otprimiti; odvrnuti, -nem, impf. odvraćati; platiti, impf. plaćati
abfassen napisati, -išem, -isao, sastaviti
abfangen uloviti
Abfallsammelzentrum centralno pobirališće otpatkov 
Abfallsammelstelle pobirališće otpatkov 
Abfallkübel kanta za smetlje
abfallen otpasti, -adem, impf. otpadati, pootpadati, utruniti se; impf. truniti se; preostati, -anem; odreći se, -ečem; pripasti, -adem; zaostati, -anem, impf. zaostajati, -jem; spušćati se

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11551 - 11575 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>