Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abgeneigt sein biti protiv, ne biti za
abgeleitetes Recht ispeljano/izvedeno pravo, deducirano pravo 
abgelegen sein biti zruke
abgelegen odležan, udaljen, zabit
abgelegen odležan, udaljen, zabit
abgelaufener Termin istečen termin 
abgekocht skuhan, zakipljen
abgekocht skuhan, zakipljen
abgefahrene Reifen izrabljene gume 
abgebissene Fingernägel pogriženi nokti
Abgasnorm norma za ispušni plin/gaz 
Abgase ispušni/otpadni plin/gaz
Abgas ispušni/otpadni plin/gaz
Abgas ispušni plin/gaz 
Abgang odlazak, -aska; manjak, manjka
Abgabenquote daćna kvota 
Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle takse jednake carini 
Abgaben daće pl, porcije pl, porez; 
Abgaben daće f pl, porcije f pl, porez
Abgabe porcija, daća
abfressen požerati, -rem
abfragen ispitati, impf. ispitivati, -tujem
Abflussrohr odvodna civ
Abflussrinne jarak, -rka, jarčac
Abflugzeit vrime odleta

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>