Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abort klozet, toaleta, zahod, abort; abortus, pobačaj
Abonnent abonent, pretplatnik
Abonnement pretplata
Abnutzung istrošenje, izrabljenost
abnorm anormalan, nenormalan, abnormalan
abnehmende Einnahmen prihodi, ki se smanjuju 
abnehmend u smanjivanju 
Abnützung istrošenje, izrabljenost f 
Abnützung s. Abnutzung
abnützen istrošiti, izrabiti 
abnagen oglobati, -bljem, pooglabati, -bljem, impf. oglabati, -bljem, poškrnjati, izglodati, impf. glodati
Abmittlung rasprava
Abmittlung rasprava 
abmessen zmiriti, izmiriti, odmiriti; procijeniti
abmühen sich namučiti se, izmučiti se, impf. mučiti se
abmähen pokositi, otkositi
abmarschieren odmarširati, otkoracati
Abmagerungstablette tableta za mlednjenje/mršavljenje 
Abmagerungskur kura zmlednjenja/mršavljenja 
Abmachung pogodba, ugovor, dogovor
abluchsen šćiriti, izvabiti
ablenken odvrnuti, -nem, odvratiti
ableiten odvoditi, izvoditi
ableiten odvoditi, izvoditi
Ablehnung kratenje, odbijanje

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>