Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abgabe porcija, daća
abfressen požerati, -rem
abfragen ispitati, impf. ispitivati, -tujem
Abflussrohr odvodna civ
Abflussrinne jarak, -rka, jarčac
Abflugzeit vrime odleta
abfliegen odletiti, poletiti
Abfindungsgrundstück nadoknadno zemljišće  
abfedern ublažiti 
abfüttern nakrmiti
abfüllen pretočiti, impf. pretakati, -ačem
abfassen napisati, -išem, -isao, sastaviti
abfangen uloviti
Abfallsammelzentrum centralno pobirališće otpatkov 
Abfallsammelstelle pobirališće otpatkov 
Abfallkübel kanta za smetlje
Abfall- otpadni
abfahren (Reifen) izrabiti (gume) 
abernten potrgati, utrgati, otrgati, požeti, -žanjem, -žeo, ubrati, uberem
abermals opet, nanovič, ponovo, znova, iznova, ponovič
abergläubisch praznovjeran, -rna
Aberglaube praznovjerje
Abenteuerspielplatz igrališće s atrakcijami 
Abenteuer pustolovina, avantura
Abendstern Večernjica, Venus m

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>