Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Werbetrommel rühren propagirati, na veliko vabiti 
Werkmeister nadglednik, pogonski meštar 
Werkstatt djelaonica 
Wertanlage vridnosni ulog 
Wertkartentelefon telefon na karticu 
wertorientiert usmiren/orijentiran na vridnote 
Wertschöpfungsanteil udio stvorene vridnosti 
Wertung vridnovanje, ocjenjivanje, ocjena 
Wertungsspiel (Blasmusikkapellen) naticajno sviranje, naticanje u sviranju 
Westeuropäische Union (WEU) Zapadnoeuropska unija 
Wettbewerber naticatelj; konkurent 
Wettbewerbsbehörde komisija za konkurenciju 
Wettbewerbsfähigkeit konkurentnost f 
wettbewerbsorientiert orijentiran na konkurenciju 
Wetterwarte meteorološka štacija 
Wettfahrt utrka 
wettmachen izravnati, nadomjestiti, izjednačiti 
wettrüsten presiganjati se u naoružavanju 
Wettrüsten utrka/naticanje u naoružavanju 
Wettrennen utrka 
WEU - Westeuropäische Union Zapadnoeuropska unija 
Widerpart protivnik, rival 
widersprüchlich protivrječan 
wie aus allen Himmeln/Wolken gefallen kot da bi bio s neba spao
wie aus der Pistole geschossen antworten odgovoriti kot iz pukše

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>